Skip to content

Drive Belt Tensioner Spring replaces Exmark 116-6316. Fits models LZDS902K605, LZDS902K725, LZDS902DKU605A1, TTS481GKA48300, TTS541CKA48300, TTS600GKA523E0, TTX650EKC52400, TTX680PKC60400, TTX691GKA52400 and more.

Replaces

  • EXMARK: 116-6316

Fits Models

  • EXMARK: LZDS902DKU605A1, LZDS902K605, LZDS902K725, TTS481GKA48300, TTS541CKA48300, TTS600GKA523E0, TTX650EKC52400, TTX680PKC60400, TTX691GKA52400

Dimensions and Specifications

  • LENGTH OF COIL 3.4500"
  • OVERALL LENGTH 5.2500"
  • COIL DIAMETER 1.2500"
  • WIRE DIAMETER 0.1400"